Diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ là bao nhiêu?

Pháp luật hiện hành không có quy định về diện tích tối thiểu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ có quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất.

Theo đó, nếu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không do việc tách thửa đất thì không bị giới hạn về diện tích tối thiểu.

Còn trường hợp xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do việc tách thửa thì phải tuân theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của UBND cấp tỉnh nơi có đất, và việc tách thửa đó phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Theo đó, trường hợp đất của bạn ở Tp.HCM hoặc Hà Nội, bạn có thể tham khảo quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của UBND Tp.HCM hoặc quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND TP Hà Nội.

Còn trường hợp đất thuộc các tỉnh, thành khác, có thể liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương để được cung cấp thông tin chính xác.
Comments

Liên hệ trực tuyến

DỰ ÁN MỚI

LỊCH ĐI THAM QUAN DỰ ÁN

BÀN ĐỒ PHÂN KHU MỸ PHƯỚC 3

Tổng số lượt xem trang